D2ti de3t2

Hladová a nebezpečná tlupa na lovu zabijáckejch zvuků. Pravěkej kmen v industriální zóně, dávný
společenství kytarovejch smrští. Prostě „chlív mazce“. Děti deště se neohlížejí, Děti deště nekoukají
dopředu. Děti deště prožívají velkej třesk s každou vteřinou a jejich drátama svázaný krevní pouto řve
do celýho světa: tenhle zvuk MAKÁ. Jehly, špičky, sochory a kůly temný továrny, pulsující rytmem
divokýho večírku. Hard fucking rock z hloubi neznámý galaxie.