Ještě jsme se nedohodli

Jedni z brněnských reprezentantů tzv. brněnské nové vlny začali hrát již před čtyřiceti lety a způsobili
tehdy značný rozruch. A to především velmi neobvyklým hudebním a textovým projevem. Poukazuje
se na stylovou spřízněnost s muzikou amerického samorosta Cpt. Beefhearta (byť kapela samotná
tvrdí, že jej v začátcích vůbec neznala). Zjednodušeně by se dalo prohlásit, že Ještě jsme se nedohodli
geniálně využili hudebního diletantství ke zvýraznění kvalitních textů Karla Davida (rovněž baskytara a
místy zpěv), k tomu přidali vizuální vjem „okvádrovaných slušných lidí“, z vlastní dílny pocházející
nástroje – a na světě byla kapela, na niž nelze zapomenout.