Krásné nové stroje

Krásné nové stroje (také vystupující pod zkratkou KNS) je hudební skupina, která patřila k
průkopníkům české nové vlny. Založili ji roku 1982 v Kutné Hoře společně Stanislav Diviš, Robert
Nebřenský a Martin Choura. Inspirovali se art rockem a jazz rockem, v aranžmá využívali violoncello i
početnou dechovou sekci s bigbandovým zvukem. Postupem času převládla funková stylizace,
doplněná při koncertech o excentrický kabaret s bizarními kostýmy a divokými pohybovými kreacemi.
Texty jsou minimalistické a absurdní, často redukované na komické nebo zvukomalebné slogany.